Kolekcijas dārza "Stādi Jums" LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie noteikumi attiecas uz visiem stādu pirkumiem, pasūtot tos internetā, pa telefonu vai e-pastu. Pirms stādu pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šo dokumentu!

Kolekcijas dārzs "Stādi Jums" ik pa laikam var mainīt lietošanas noteikumus. Lūdzu, pārlasiet tos, pirms veicat atkārtotu pirkumu.

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  • Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta un paša ievietoto informāciju, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.
  • Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu un paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska vai juridiska persona), kuram tie piešķirti.
  • Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā kolekcijas dārzs "Stādi Jums" patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
  • Lietotājam ir tiesības atteikties no pasūtījuma jebkurā tā stadijā, arī 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas – to paredz distances tirdzniecību regulējošas likuma normas. Papildus informāciju lasiet atteikuma tiesībās.
  • Lietotājam ir tiesības izvēlēties sev visērtāko maksāšanas veidu, par kuriem plašāku informāciju iespējams iegūt sadaļā "Piegāde un apmaksa".

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Veicot pasūtījumu lietotājs piekrīt, ka iesniegto datu apstrādi veic ĀRIJA JANKOVSKA (27015511568), Ceriņu iela 13, Ropažu novads, Ropaži, LV-2135 saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Kolekcijas dārza "Stādi Jums" TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

"Stādi Jums" apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā. Saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS 2011/83/ES 52.punktu

Papildus informāciju par preču piegādi lasiet "Stādi Jums" interneta veikala sadaļā "Piegāde un apmaksa".

Neskaidrību gadījumā lietotājam tiek sniegta palīdzība sadaļā "Sazināties ar mums"

Izmantojot "Stādi Jums" interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.